ΚΑΜΠΑΣ Ν. ΑΕΒΕ

ΚΑΜΠΑΣ Ν. ΑΕΒΕ
Υπεύθυνος: ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΟΣ
Αγ. Δημήτριος