ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
Υπεύθυνος: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Θεσσαλονίκη