Διευρύνεται ο ΕΛΣΕΤ

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, 2019

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή της εταιρίας Π. Κόκοβας στο Σύνδεσμο.

Καλωσορίζουμε το νέο μέλος του ΕΛΣΕΤ και ευχόμαστε να επιτύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας.

Αθήνα, 25-11-2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο