Εγγραφή νέου μέλους

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου, 2019

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή της εταιρίας Σ. Μπάτσιος – Λ. Συρόπουλος Ο.Ε. στο Σύνδεσμο.

Καλωσορίζουμε το νέο μέλος του ΕΛΣΕΤ και ευχόμαστε να επιτύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας.

 

Αθήνα, 11-11-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο