Νέα διεύρυνση για τον ΕΛΣΕΤ

Παρασκευή, 29 Μαϊου, 2020

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή της εταιρίας DEL REPS στο Σύνδεσμο.

Καλωσορίζουμε το νέο μέλος του ΕΛΣΕΤ και ευχόμαστε να επιτύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας.

Αθήνα, 28-05-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο