Συνάντηση για τα capital controls και τις τραπεζικές συναλλαγές

Δευτέρα, 3 Αυγούστου, 2015

Με πρωτοβουλία του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μελών και εκπροσώπων του κλάδου οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις και κατέθεσαν την εμπειρία τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η νέα κατάσταση στις τραπεζικές συναλλαγές.

Τα πρώτα συμπεράσματα ήταν ότι τα προβλήματα που είχαν να κάνουν κυρίως με την πληρωμή τιμολογίων εξωτερικού, αντιμετωπίστηκαν εν μέρει, με πάρα πολλές δυσκολίες βέβαια.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε να γίνουν ενέργειες από το Δ.Σ. του Συνδέσμου για μια συνάντηση με τους προμηθευτές, εγχώριους και αντιπρόσωπους οίκων εξωτερικού, ώστε να υπάρξει καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία για την επίλυση όλων των θεμάτων που έχουν ανακύψει.

Ο κλάδος μας έχοντας ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται ξεπερνώντας τα προβλήματα με συνεργασία και κοινές προσπάθειες.