Το Νέο Δ.Σ. Του Συνδέσμου Ετικετοποιών Ελλάδος

Δευτέρα, 21 Μαρτίου, 2016

Μετά τις αρχαιρεσίες της 26ης-11-2016 του Συνδέσμου Ετικετοποιών Ελλάδος, τα εκλεγέντα μέλη συνήλθαν αυθημερόν για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος του Δ.Σ. εξελέγη ο κ. Αυγερινός Χατζηχρυσός.
Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Ιωάννης Παγιάτζας.
Γενικός Γραμματέας εξελέγη ο κ. Θεόδωρος Καλκαβούρας.
Ταμίας εξελέγη ο κ. Μάριος Δαμασιώτης.

Όλοι οι εκλεγέντες αναδείχτηκαν στις θέσεις τους παμψηφεί. Μέλος του Δ.Σ. είναι ο κ. Κωνσταντίνος Γκίκας.