Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία που διέπει τον Σύνδεσμο και τα μέλη του αφορά στην απόλυτη κάλυψη των αναγκών που οδήγησαν στην ίδρυσή του, όπως:

 • Η ανάγκη να έρθουν πιο κοντά οι επιχειρηματίες του κλάδου και να αναπτυχθεί ένα κλίμα καλής χημείας, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας ανάμεσά τους
 • Να εκπαιδευτούν οι πελάτες και να κατανοήσουν τη σημασία της σωστής ετικέτας και της σωστής συσκευασίας
 • Να κατανοήσει η αγορά την ταυτότητα του κλάδου και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει
 • Να βελτιωθεί η εικόνα του κλάδου και η επικοινωνία του με άλλους παρεμφερείς κλάδους της αγοράς, στο ίδιο περιβάλλον, όπως γραφίστες, διαφημιστικές εταιρίες, προμηθευτές μηχανημάτων συσκευασίας κλπ.
 • Να προβληθεί μια ισχυρή και υγιής εικόνα του κλάδου προς τους προμηθευτές και κυρίως προς τους προμηθευτές από τη διεθνή αγορά, που είναι λογικό να βλέπουν με επιφυλακτικότητα τη συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις,
           ύστερα από την κρίση και όπως αυτή έχει καταγραφεί στα διεθνή ΜΜΕ
 • Να ενημερώνονται οι επιχειρηματίες και τα στελέχη του κλάδου πάνω σε θέματα οργάνωσης, χρηματοοικονομικής πολιτικής,  εργασιακών θεμάτων αλλά και πάνω στις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα τους
 • Να υφίσταται μια δυναμική εκπροσώπηση του κλάδου, πάνω σε θέματα νομοθεσίας που προκύπτουν
 • Να θεσπίζονται κανόνες και αρχές δεοντολογίας, όπου είναι αυτό δυνατό, που κάνουν καλύτερη τη λειτουργία του κλάδου και πιο υγιή τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων
 • Να επιτυγχάνεται ενημέρωση με σκοπό την προστασία των επιχειρήσεων του κλάδου από δυσλειτουργίες της αγοράς
 • Να καθιερώνονται πρότυπα και καλές πρακτικές στις εταιρίες μας που  βοηθούν και τις επιχειρήσεις της αγοράς
 • Να επιδιώκεται διεύρυνση της αγοράς με τη διείσδυση και σε αγορές του εξωτερικού με τη δημιουργία ανταγωνιστικών υπηρεσιών και προϊόντων